לתכנן ולקבוע יעודי קרקע, הנחיות ותנאים לפיתוח ובניה, קיבוץ גבע

תוכנית ג/ 9140

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לתכנן ולקבוע יעודי קרקע, הנחיות ותנאים לפיתוח ובניה, קיבוץ גבע
מספר: ג/ 9140
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לתכנן ולקבוע יעודי קרקע, הנחיות ותנאים לפיתוח
ובניה.
ב. שנוי תכנית מפורטת ועידכון התכנית לתנאים והדרכים
הקיימים.
ג. ביטול דרכים פנימיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועגבע

תיאור המיקום:
ישוב: גבע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23176חלק1-5
23177חלק2-22, 35-37, 391, 23, 25-27, 30, 33-34, 38, 40
23178חלק1-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3203קבוץ גבעשינוי
תוכניתג/ 251קב'גבעשינוי
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/02/2000תאריך פרסום: 28/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4859. עמוד: 2874. שנה עברית: התשס .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/02/2000
פרסום לאישור בעיתונים11/02/2000תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/12/1999
החלטה בדיון באישור תכנית20/01/1999
פרסום להפקדה ברשומות04/08/1998תאריך פרסום: 04/08/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4668. עמוד: 4670. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים24/07/1998תאריך פרסום בעיתון: 24/07/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/07/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה12/07/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/07/1998
החלטה בדיון בהפקדה10/06/1996
קבלת תכנית11/04/1996