מאגר אליפז ב'

תוכנית 12/ 03/ 107/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מאגר אליפז ב'
מספר: 12/ 03/ 107/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח למאגר קולחין לשימוש חקלאי - הקמת מתקן
הנדסי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותאליפז
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39114כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/05/2001תאריך פרסום: 03/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4983. עמוד: 2572. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים29/03/2001תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט18/03/2001
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה05/03/2001
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/02/2001
החלטה בדיון באישור תכנית04/09/2000
פרסום להפקדה ברשומות12/07/2000תאריך פרסום: 12/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4901. עמוד: 4218. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים22/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/06/2000
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/06/2000
החלטה בדיון בהפקדה28/02/2000
קבלת תכנית28/06/1998