מאגר אליפז

תוכנית 12/ 03/ 107/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מאגר אליפז
מספר: 12/ 03/ 107/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח למאגר קולחין לשימוש חקלאי - הקמת
הנדסי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות

תיאור המיקום:
מאגר אליפז לקולחי אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39114כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/08/2000תאריך פרסום: 21/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4912. עמוד: 4528. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים27/07/2000תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/07/2000
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה05/07/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/06/2000
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/1997
פרסום להפקדה בעיתונים15/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 15/08/1996.
פרסום להפקדה ברשומות28/07/1996תאריך פרסום: 28/07/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4432. עמוד: 4292. שנה עברית: התשנו .
החלטה בדיון בהפקדה01/07/1996
קבלת תכנית25/04/1994