מאגר דוד - גד"ש הר חברון

תוכנית 7/ 02/ 434

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מאגר דוד - גד"ש הר חברון
מספר: 7/ 02/ 434
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח למאגר תפעולי לחקלאות לצורכי השקיית שטחים
חקלאיים - הקמת מתקן הנדסי לשאיבת המים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחבים

תיאור המיקום:
מקום - מזרחית לאופקים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100235כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/11/2002תאריך פרסום: 10/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5126. עמוד: 422. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים01/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית05/08/2002
פרסום להפקדה ברשומות30/05/2002תאריך פרסום: 30/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5079. עמוד: 2532. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/05/2002
פרסום להפקדה בעיתונים24/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה31/12/2001
קבלת תכנית03/09/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200705/08/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים20528/05/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח14208/04/2002