מאגר חפץ חיים למים שפירים.

תוכנית מח/ 268

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מאגר חפץ חיים למים שפירים.
מספר: מח/ 268
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת שאיבה ומאגר למים שפירים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעודי קרקע
קביעת הוראות בינוי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהגדרה
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
בסמוך למחלפון חפץ חיים (מתוכנן). ממזרח לכביש 40 וממערב למכון הזרעה מלאכותית. מדרום לדרך מספר 3933
קואורדינטה X 178600
קואורדינטה Y 633750

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2235חלק18-24, 30, 33, 36
5450חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 74שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתבר/ 312הרחבת קבוץ חפץ חיים, החלקות החקלאיות.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/06/2009תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4190. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים15/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/04/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות08/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות17/12/2008תאריך פרסום: 17/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5883. עמוד: 1193. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר22/10/2008
פרסום להפקדה בעיתונים26/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה10/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/07/2007
קבלת תכנית21/11/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה