מאגר למי שטפונות וקולחין קיבוץ נגבה

תוכנית 6/ 03/ 102/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מאגר למי שטפונות וקולחין קיבוץ נגבה
מספר: 6/ 03/ 102/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת שטח למאגר, לקו סניקה להולכת קולחי נגבה למאגר,
ולדרך שרות במקביל לקו הסניקה.
2. קביעת תואי לדרך ''עוקפת נגבה'', ושינוי יעוד משטח חקלאי לדרך.
3. שינוי יעוד מאזור מבני מגורים לאזור חקלאי ודרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבנגבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1539חלק94, 101, 104, 106
2861חלק14
2862חלק3, 8
2863חלק13
2864חלק302-4, 7, 9, 19, 21, 28, 32-33
2865חלק16, 22-23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/01/2011
קבלת תכנית02/01/1990
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100110/01/2011