מאגר לשימוש חקלאי חוחובה

תוכנית 7/ 02/ 430

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מאגר לשימוש חקלאי חוחובה
מספר: 7/ 02/ 430
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח למאגר תפעולי לחקלאות לצרכי השקיית
שטחים חקלאיים - הקמת מתקן הנדסי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחבים

תיאור המיקום:
מזרחית לש.ט הבשור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100292כל הגוש
100293כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/04/2002תאריך פרסום: 29/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5070. עמוד: 2148. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים29/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/02/2002
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2002
פרסום להפקדה בעיתונים29/10/2001תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2001. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/09/2001
פרסום להפקדה ברשומות02/09/2001תאריך פרסום: 02/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5015. עמוד: 3934. שנה עברית: התשסא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/07/2001
החלטה בדיון במועצה הארצית14/06/2001
החלטה בדיון בוולק"ח04/06/2001
החלטה בדיון בהפקדה01/02/2001
קבלת תכנית04/09/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002