מאגר לשימוש חקלאי ליד צאלים

תוכנית 7/ 02/ 429

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מאגר לשימוש חקלאי ליד צאלים
מספר: 7/ 02/ 429
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח למאגר מי נקז וקידוח לצרכי השקיית שטחים
חקלאיים - הקמת מתקן הנדסי .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול

תיאור המיקום:
מקום: מדרום לקיבוץ צאלים

גושים/ חלקות:
גושים בחלקיות: 100198/1, 100199/1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100199חלק1
198001חלק
199001חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/2002תאריך פרסום: 07/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5045. עמוד: 1103. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים21/12/2001תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/11/2001
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/2001
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/08/2001
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2001תאריך פרסום: 09/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5009. עמוד: 3535. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים03/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2001. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בוולק"ח18/06/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/05/2001
החלטה בדיון בהפקדה01/02/2001
קבלת תכנית04/09/2000