מאגר מיים ודייג

תוכנית ג/ 13332

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מאגר מיים ודייג
מספר: ג/ 13332
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
2.1.1 שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח מאגר מים ודייג (מאגר מיהול)
2.1.2 הגדלת כושר יצור של משך חקלאי ע"י שימוש במאגר מים לצרכי השקייה בעונת היובש.
2.1.3 שימוש נאות במאגר המים גם לצורך גידול דגים - הגדלת כושר הייצור בענף זה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותעין הנצי"ב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22868חלק3-5, 31, 41, 51, 61-62
22896חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/08/2006
החלטה בדיון בוולק"ח21/02/2005
החלטה בדיון בהפקדה18/12/2002
קבלת תכנית01/08/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח20621/02/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200202218/12/2002