מאגר מים לשפד"ן איזור בית קמה דבירה

תוכנית 7/ 02/ 305/ 64

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מאגר מים לשפד"ן איזור בית קמה דבירה
מספר: 7/ 02/ 305/ 64
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מאגר למי שפד''ן ותחנת שאיבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןבית קמה

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גושים / חלקות:
גוש: 100225/3 חלקי חלקה: 3

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף27/06/2006
קבלת תכנית20/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב200800517/09/2008