מאגר מים שפים יוטבתה

תוכנית 12/ 03/ 137/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מאגר מים שפים יוטבתה
מספר: 12/ 03/ 137/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע מאזור חקלאי לשטח למתקן הנדסי ודרך גישה לצורך הקמת מאגר מים שפירים באזור יוטבתה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד שטח חקלאי למתקן הנדסי ודרך גישה.
ב. קביעת זכויות, הנחיות ומגלות בניה.
ג. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי ואיכות הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותיטבתה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39124חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשד/ 6יטבתה והסביבהכפיפות
תוכנית12/ 03/ 182ע'רנדל - מוקד חקלאי תיירותישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/02/2012
קבלת תכנית04/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב201200115/02/2012