מאגר משמרות 2

תוכנית מ/ 413

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מאגר משמרות 2
מספר: מ/ 413
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מאגר קולחים, אשר עברו טיפול שלישוני ומתאימים באיכותם להשקייה בלתי מוגבלת, לצורכי השקיית שטחי החקלאות בסביבה ואספקת מים למפעלי המים של בקעת הנדיב וחוף הכרמל.

עיקרי ההוראות:
- קביעת יעוד קרקע מאגר מים.
- קביעת השימושים המותרים באתר.
- קביעת הוראות בניה ופיתוח השטח.
- קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.
- קביעת הוראות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהמשמרות

תיאור המיקום:
מערבית לכביש מס' 6 ובצמוד לתוואי המוביל הארצי מול כפר קרע, בתחום אדמות קיבוץ משמרות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10149חלק6624, 64-65
12227חלק28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשח/ 13(מ / 63) - כפר גליקסון והסביבהשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 34תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב)אישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 37/ בתכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי צפוניאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 3/ 78תכנית מתאר ארצית לדרכים- שינוי מס' 78 - שינוי מערך הדרכים במחוז חיפהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.אישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 692. שנה עברית: התשעג .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/09/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/09/2012
החלטה בדיון באישור תכנית20/06/2012
הוגשו התנגדויות12/06/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2012
פרסום להפקדה ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3520. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית29/03/2012
פרסום להפקדה בעיתונים23/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/02/2012
החלטה בדיון בוולק"ח01/08/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית12/07/2011
החלטה בדיון בהפקדה21/04/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/02/2010
קבלת תכנית03/12/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה