מאגר נבטים

תוכנית 7/ 03/ 305/ 77

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מאגר נבטים
מספר: 7/ 03/ 305/ 77
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית למתקן הנדסי-מאגר למי קולחין.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית למתקן הנדסי - מאגר למי קולחין.
הגדרת הוראות בניית למתקן ההנדסי , גודל המאגר והגדרת המערכות הטכניות שבו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
מערבית למושב נבטים
בתחום מועצה אזורית בני שמעון
קואורדינטה X 187/000
קואורדינטה Y 571 /200

גושים וחלקות:
גוש 100060/3 חלקי חלקה: 1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/07/2010תאריך פרסום: 08/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6105. עמוד: 3847. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים24/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/05/2010
החלטה בדיון באישור תכנית22/02/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות26/11/2009תאריך פרסום: 26/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6025. עמוד: 729. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים06/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/10/2009
החלטה בדיון בוולק"ח01/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה08/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/08/2007
קבלת תכנית15/07/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה