מאגר סומך

תוכנית ג/ 1345/ כ/ 486/ זב/ 221

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מאגר סומך
מספר: ג/ 1345/ כ/ 486/ זב/ 221
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מאגר מי שתייה וכל המתקנים הדרושים להפעלתו כחלק מתכנית אזורית להספקת מים.

עיקרי ההוראות:
- שינוי ייעוד הקרקע מקרקע חקלאית, יער טבעי לטיפוח ויער נטע אדם קיים לקרקע המיועדת למתקנים הנדסיים, דרך מוצעת, יער וקרקע חקלאית.
- קביעת השימושים המותרים בשטח המיועד למתקנים הנדסיים.
- מתן הנחיות בנייה בשטח המיועד למתקנים הנדסיים.
- מתן הנחיות לפיתוח סביבתי ונופי תוך הקפדה ושימור המרקם הנופי הקיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולון
חיפהקרית אתאקרית אתא
חיפהגלילית - מחוז חיפהמרחב תכנון מחוזי-חיפהמרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפה

תיאור המיקום:
דרומית מערבית לצומת סומך, בצמוד לישוב גבעת טל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10293חלק614
10514חלק16, 25, 28, 30, 34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחפאג/ 1273/ זב/ כמתחם יער קרית אתאשינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתממ/ 6תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפהכפיפות
תוכניתתמא/ 31/ א/ 3תמ"א לקליטה ועליה תמא/31/ א/ 3 - דרך מס 6 בקטע ממחלף העמקים ועד מחלף סומךאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות05/06/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 5974. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/08/2011
פרסום להפקדה בעיתונים29/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/06/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/04/2011
החלטה בדיון בוולק"ח08/03/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית12/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה05/11/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/08/2008
קבלת תכנית12/03/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה