מאגר פתחת שלום

תוכנית 7/ 02/ 440

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מאגר פתחת שלום
מספר: 7/ 02/ 440
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח למאגר תפעולי לחקלאות לצרכי השקיית שטחים
חקלאיים - הקמת מתקן הנדסי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח נוף
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול

תיאור המיקום:
המקום:מדרום למושב תלמי יוסף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100301חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2005תאריך פרסום: 08/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5365. עמוד: 1511. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים24/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות14/09/2003תאריך פרסום: 14/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5224. עמוד: 4100. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים05/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/08/2003
החלטה בדיון בוולק"ח20/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה12/08/2002
קבלת תכנית01/05/2002