מאגר קולחי שדרות

תוכנית 7/ 03/ 129/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מאגר קולחי שדרות
מספר: 7/ 03/ 129/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למתקן הנדסי - מאגר למי קולחין.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית למתקן הנדסי - מאגר למי קולחין.
הגדרת הוראות בניית למתקן ההנדסי, גודל המאגר והגדרת המערכות הטכניות שבו.
קביעת הוראות למניעת זיהום מי תהום, מניעת פגיעה בבטיחות הטיסה, הנחיות נופיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגב

תיאור המיקום:
1.5 ק"מ צפונית לצומת איבים ממערב לכביש 232
בתחום מועצה אזורית שער הנגב

קואורדינטה X- 163/700
קואורדינטה Y- 605/700

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2828חלק12, 28, 31-32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/2009תאריך פרסום: 26/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5935. עמוד: 3116. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים06/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/02/2009
החלטה בדיון באישור תכנית26/01/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות04/12/2008תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5876. עמוד: 848. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים31/10/2008תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/09/2008
החלטה בדיון בוולק"ח04/08/2008
החלטה בדיון בהפקדה26/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/07/2007
קבלת תכנית11/06/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה