מאגר שיזף

תוכנית 30/ 02/ 292

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מאגר שיזף
מספר: 30/ 02/ 292
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח למאגר מי קידוחים ושטפונות לצרכי השקיית
שטחים חקלאיים - הקמת מתקן הנדסי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום

תיאור המיקום:
מקום: צפונית - מערבית למושב עין יהב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39044חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/06/2004תאריך פרסום: 27/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 3508. עמוד: 3261. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים11/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/05/2004
החלטה בדיון באישור תכנית03/05/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות29/02/2004תאריך פרסום: 29/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5276. עמוד: 2068. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים20/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/01/2004
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2003
קבלת תכנית17/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400403/05/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים39030/03/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301515/12/2003