מאגרים ותחנת שאיבה שורק

בקשה ועדה מקומית תתל/ 2011/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מאגרים ותחנת שאיבה שורק
מספר: תתל/ 2011/ 4
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מאגרים, תחנת שאיבה, צנרת, דרכים פנימיות וגידור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4073חלק1-3, 44, 49
4074חלק32-34
5270חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתתל/ 36מתקן התפלה שורקהיתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הבקשה אושרה06/04/2011
טיפול בתנאים-התנאים מולאו22/03/2011
החלטה בדיון בבקשה31/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - רשות רישוי - ועדה לתשתיות לאומיות201100316/01/2011