מאזור חקלאי למגורים א', מדרך קיימת למגורים.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 48

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מאזור חקלאי למגורים א', מדרך קיימת למגורים.
מספר: מש/ 8/ 1/ 48
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע מאיזור חקלאי לאיזור מגורים א'.
2. אישור קווי נסיגה למבנים קיימים לפי המצב הקיים.
3. הפקעת שטח לדרך.
4. שינוי יעוד חלקים מדרך קיימת למגורים.
5. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרמרג'ה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8658חלק18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/04/2010
החלטה בדיון בהפקדה19/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/12/2002
קבלת תכנית09/10/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201000421/04/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800419/02/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200300519/03/2003