מאזור חקלאי לתחנת דלק ושרותי דרך. הוראות בדבר הקמת תחנת תדלוק ציבורית.

תוכנית בר/ 283

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מאזור חקלאי לתחנת דלק ושרותי דרך. הוראות בדבר הקמת תחנת תדלוק ציבורית.
מספר: בר/ 283
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד לחלק מחלקה 113 מאזור חקלאי לתחנת דלק ושרותי דרך.
ב. קביעת הוראות בדבר הקמת תחנת תדלוק ציבורית ושרותי דרך דרגה
ב' עפ"י ת/מ/א 18.
ג. קביעת זכויות הבניה בתחום התכנית עפ"י ת/מ/א 18.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
כביש מס' 40 בקטע דרך שבין מחלף 411 לבין מחלף גבעת ברנר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3798חלק113
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/01/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/08/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף07/07/2002
קבלת תכנית10/06/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200300114/01/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200201909/12/2002