מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים מיוחד א',תוספת:שטחי בניה, יח"ד מ-34 ל-58,קומות

תוכנית נת/ 616

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים מיוחד א',תוספת:שטחי בניה, יח"ד מ-34 ל-58,קומות
מספר: נת/ 616
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים מיוחד א'.
ב. תוספת שטחי בניה.
ג. תוספת יח"ד מ-34 ל-58.
ד. תוספת קומות מ-8 ע"ע + גג ל-16 ע"ע + גג.
ה. קביעת קווי בנין.
ו. הבלטת מרפסות מקווי בנין קדמיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8247חלק191
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 600/ אנת/600/אשינוי
תוכניתנת/ 400/ 7/ 93לקבוע הוראות ותנאים בכל הנוגע להקמת בריכות שחיה.שינוי
תוכניתנת/ 536חוף הים. נתניהשינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4207. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים05/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/07/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/06/2005
החלטה בדיון בולחוף23/02/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות17/11/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית10/10/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות14/07/2004תאריך פרסום: 14/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5314. עמוד: 3403. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים02/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/06/2003
קבלת תכנית19/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים53811/07/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף323/02/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף319/01/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200403417/11/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים24607/09/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים42521/07/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400616/03/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400226/01/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200301430/12/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200301205/08/2003