מבוא אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 42

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מבוא אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 42
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור מלונאות ונופש ובנין ציבורי על ידי
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
מבוא אילת - מבנן ב'
מגרשים: 97, 96, 83, 82

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40001חלק16-18, 49-51
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/04/1997תאריך פרסום: 10/04/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4510. עמוד: 2935. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים27/03/1997תאריך פרסום בעיתון: 27/03/1997.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/02/1997
החלטה בדיון באישור תכנית23/12/1996
החלטה בדיון בהתנגדויות23/12/1996
פרסום להפקדה ברשומות28/07/1996תאריך פרסום: 28/07/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4432. עמוד: 4291. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים11/07/1996תאריך פרסום בעיתון: 11/07/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/07/1996
החלטה בדיון בהפקדה17/06/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/06/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה17/06/1996
קבלת תכנית23/01/1991