מבוא חמה- שטח חקלאי מיוחד

תוכנית ג/ 12170

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבוא חמה- שטח חקלאי מיוחד
מספר: ג/ 12170
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח הפיתוח המיועד לחקלאי מיוחד שישמש להקמת סככות איכסון ושרות לציוד גידולי שדה.
הקלה במרווח בנייה קידמי מדרך 98.
קביעת הוראות פיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןמבוא חמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000חלק27-28, 60, 62
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו27/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה14/03/2001
קבלת תכנית12/10/2000