מבואה מזרחית - באר שבע

תוכנית 5/ 02/ 102/ 139

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מבואה מזרחית - באר שבע
מספר: 5/ 02/ 102/ 139
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזורים לתעשיה עתירת ידע, תעשיה עתירת ידע משולב במסחר, אזור משולב מסחר נופש וספורט, אזור משולב ספורט ומסחר ומוסד ציבורי ע"י שינוי בייעודי הקרקע כמפורט להלן:
1.1 שינוי יעוד שטח לא לבניה ושטח חקלאי לאזור משולב מסחר נופש וספורט.
1.2 שינוי יעוד שטח לא לבניה לאזור תעשיה עתירת ידע.
1.3 שינוי יעוד שטח לא לבניה לאזור משולב תעשיה עתירת ידע ומסחר.
1.4 שינוי יעוד שטח לא לבניה לשטח למתקן הנדסי.
1.5 שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור משולב ספורט ומסחר.
1.6 שינוי יעוד מאזור תעשיה למוסד ציבורי.
1.7 שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור משולב תעשיה עתירת ידע ומסחר.
1.8 שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח ציבורי פתוח.
1.9 שינוי יעוד שטח לא לבניה לשטח לתחנת תדלוק/שרותי דרך
1.10ביטול תוואי שטח מעבר תשתיות וקביעת תוואי פרוזדור חשמל.
1.11 הסדרת תוואי מסילת הברזל וקביעת הוראות לביצוע המסילה.
1.12 איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
1.13 קביעת שטחי הבנייה המרביים כמפורט להלן:
1. שטח הבניה המרביים לאזור תעשיה עתירת ידע- 62,370 מ"ר מתוכם 45,779 מ"ר שטח עיקרי.
2. שטח הבניה המרביים לאזור משולב תעשיה עתירת ידע ומסחר- 28,629 מ"ר מתוכם 16,071 מ"ר שטח עיקרי.
3. שטח הבניה המרביים לאזור משולב מסחר, נופש וספורט- 25,054 מ"ר מתוכם 19,360 מ"ר שטח עיקרי.
4.שטח הבניה המרביים לאזור משולב ספורט ומסחר- 9,433 מ"ר מתוכם 6064 מ"ר שטח עיקרי.
5. שטח הבניה המרביים לשטח למוסד ציבורי- 15,000 מ"ר מתוכם 10,000 מ"ר שטח עיקרי.
6. שטח הבניה המרביים למתקני הנדסה- 440 מ"ר מתוכם 220 מ"ר שטח עיקרי.
7. שטח הבניה המרביים לשירותי דרך- 926 מ"ר מתוכם 741 מ"ר שטח עיקרי.
1.13 קביעת קווי הבניין, מספר הקומות המרביים לבינוי מוצע.
1.14 קביעת הוראות לפיתוח שביל הליכה נופי ושמירת נחל כתף.
1.15 קביעת הוראות סביבתיות לאזור תעשיה עתירת ידע ואזור משולב תעשיה עתירת ידע ומסחר.
1.16 קביעת הוראות לתנאי למתן היתר בניה לתשתיות.
1.17 קביעת שלביות ביצוע בחלוקה למתחמים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
מבואה מזרחית נ.צ מרכזי 183400, 573750

גושים וחלקות:
38063 ( ארעי), חלקה 6 (חלק)
38064 (ארעי), חלקי חלקות 8,9,10
38065 (ארעי) חלקות 1,2, ( חלק)
כ.ב. 5 (ארעי) חלקה 1 (חלק)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38063חלק6
38064חלק8-10
38065חלק1-2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 104/ 28אזור תעשיה באר - שבעשינוי
תוכנית5/ 02/ 102/ 77שינוי לתכנית מתאר - אזור רמות - באר שבעשינוי
תוכנית5/ 02/ 102/ 60כביש עוקף חלק דרומישינוי
תוכנית5/ 02/ 102/ 103שינוי לתכנית מתאר קרית המדעשינוי
תוכנית5/ 02/ 102תכנית מיתאר באר שבעשינוי
תוכנית5/ 02/ 102/ 51צפון מזרחית לתחנת הרכבת-תעשיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/2007תאריך פרסום: 15/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5629. עמוד: 1642. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים11/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/01/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית05/09/2005
החלטה בדיון בוולק"ח05/09/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית30/06/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות27/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות03/05/2005תאריך פרסום: 03/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5395. עמוד: 2580. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר21/04/2005
פרסום להפקדה בעיתונים17/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה16/02/2004
קבלת תכנית11/09/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים71001/01/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200601013/11/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600923/10/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500805/09/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים49505/09/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח21504/07/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200402730/06/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200500627/06/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים50521/04/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200400801/11/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400216/02/2004