מבואה מערבית

תוכנית 5/ 02/ 102/ 129

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מבואה מערבית
מספר: 5/ 02/ 102/ 129
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מפורט לפלח מס' 1 במבואה המערבית באר שבע
תוך קביעת יעודי קרקע, זכויות ומגבלות בניה,
ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
מקום: מערבית לדרך טוביהו ומצפון לקאנטרי קלאב הקיים.
גושים וחלקות:
גוש 2 חלוצה (ארעי) חלקי חלקה 1 - ספר 9 דף 100
גוש 3 חלוצה (ארעי) חלקי חלקה 1 - אין רישום
גוש 4 חלוצה (ארעי) חלקי חלקה 5 - אין רישום
כתף ב"ש - חלקי חלקות 14, 15
14 - ספר 508 דף 50, 15 - ספר 509 דף 1
גוש 38060 (ארעי) חלקי חלקה 17
גוש 38061 (ארעי) חלקי חלקה 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38105חלק34
38135חלק59
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 02/ 102/ 79שינוי לתכנית מתאר - הקמת תחנת דלק בצומת קאנטרי קלאבשינוי
תוכנית5/ במ/ 83/ 1נחל עשןשינוי
תוכנית5/ במ/ 83שכ' יא'- שלב ב' (צפון מערב)שינוי
תוכנית5/ 02/ 102/ 119בי"ס הטכני של חיל האויר ותחנת כיבוי אששינוי
תוכנית5/ 02/ 102תכנית מיתאר באר שבעשינוי
תוכנית5/ 03/ 115/ 33קאונטרי קלאב - שכונה ט' פלח ג'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/2007תאריך פרסום: 15/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5629. עמוד: 1642. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים25/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/01/2007
החלטה בדיון בוולק"ח04/12/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/11/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית20/06/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות25/07/2005
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2005תאריך פרסום: 15/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5367. עמוד: 1625. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2005
פרסום להפקדה בעיתונים16/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/10/2004
החלטה בדיון בהפקדה22/03/2004
קבלת תכנית28/10/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים71203/01/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25004/12/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים30220/06/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200402925/08/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200500725/07/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200500530/05/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200500418/04/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים47530/01/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500103/01/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400322/03/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400216/02/2004