מבואות טל, הגושרים

תוכנית ג/ 11771

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבואות טל, הגושרים
מספר: ג/ 11771
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת כפר גולף ע"י קביעה
מחודשת של יעודי הקרקע.
ב. הנחיות הבניה העקרוניות באזורים השונים של
התכנית.
ג. קביעת הוראות למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןהגושרים

תיאור המיקום:
ישוב: הגושרים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13119חלק13, 33, 41, 43, 463, 14-15, 23
13127חלק10
13293חלק1, 8, 143-6, 9, 12-13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4549חלוקת מגרשים מחדש הגושריםשינוי
תוכניתג/ 7053ארץ פלגי מיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/12/2002
קבלת תכנית19/07/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200916/12/2002
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200320/05/2002