מבנה חממות

בקשה ועדה מקומית רח/ ש/ 729

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מבנה חממות
מספר: רח/ ש/ 729
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת בניה חדשה - בניית חממות - מכון ויצמן.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותהנשיא הראשון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3695חלק157
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200500615/03/2005