מבנה למגורים ומסחר בשד' התמרים פינת רחוב אילות

תוכנית 2/ 03/ 135/ 70

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבנה למגורים ומסחר בשד' התמרים פינת רחוב אילות
מספר: 2/ 03/ 135/ 70
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד, קביעת זכויות ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מ''אזור מגורים ב'' ליעוד ''מגורים ומסחר''.
ב. תוספת זכויות בניה.
ג. תוספת קומות.
ד. קביעת הגובה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40009חלק11, 79, 101, 163
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 135/ 18שכונת יעלים, אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/12/2007
קבלת תכנית04/11/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800204/02/2008