מבנה למסחר ואכסניית עובדים באזור תעשיה

תוכנית 2/ 03/ 105/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבנה למסחר ואכסניית עובדים באזור תעשיה
מספר: 2/ 03/ 105/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד, קביעת זכויות ומגלבות בניה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מ''אזור מלאכה ותעשיה זעירה''
ליעוד ''מסחר ותיירות'' (מגורי עובדים).
ב. תוספת זכויות בניה וקביעתם ל- 3990 מ''ר עיקרי, 1680 מ''ר - שירות.
ג. תוספת קומות וקביעתם ל- 2 מתחת לכניסה קובעת ו- 5 מעל הכניסה הקובעת.
ד. קביעת הגובה ל- 21.0 מעל הכניסה הקובע 0.00 +

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40000חלק2448
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 105/ 29הרחבת מגרשים באזור התעשיה הישן - אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/08/2010
קבלת תכנית29/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101428/11/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100825/07/2011