מבנה למסחר ותיירות במגרש 103 ב' חוף צפוני אילת

תוכנית 2/ 03/ 114/ 68

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבנה למסחר ותיירות במגרש 103 ב' חוף צפוני אילת
מספר: 2/ 03/ 114/ 68
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו באה להתאים את זכויות ומגבלות הבניה במגרש 103ב',
למבנה מלון סוויטות נופש - אכסון מלונאי רגיל ומיוחד ,שיבנה מעל קומת המסחר הקיימת.

עיקרי ההוראות:
א. שינויי יעוד למגרש 103ב' .
ושינוי יעוד למגרש 103א' הנובע מהסבת התכנית למבא"ת (זאת ללא שינוי בשימושים או בהוראות החלות במגרש).
ב. קביעת שטחי בניה מרביים למגרש 103ב'.
ג. קביעת מס' יחדות סוויטות מלונאיות - אכסון מלונאי רגיל ומיוחד ,למגרש 103ב'.
ד. קביעת גובה ומס' קומות למגרש 103ב'.
ה. שינוי בקוי הבנין למגרש 103ב'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 196375
קואורדינטה Y 384675

רחוב הים ,החוף הצפוני ,אילת.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40165חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 114/ 29הגדלת אזור מלונאות ונופש - מלון דןכפיפות
תוכנית2/ 03/ 114/ 53הלגונה המזרחית - החוף הצפוני - אילתכפיפות
תוכנית2/ 03/ 114/ 17אילת, חוף צפוני-פארק נופש ימישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/2012תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2308. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים05/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/12/2011
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/12/2011
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/2011
הוגשו התנגדויות21/08/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5673. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים16/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית13/06/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/05/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית27/04/2010
החלטה בדיון בולחוף24/03/2010
החלטה בדיון בהפקדה01/02/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/07/2009
קבלת תכנית20/05/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה