מבנה מגורים בישוב חורה שכונה 10 מגרש 35

תוכנית 7/ 03/ 240/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבנה מגורים בישוב חורה שכונה 10 מגרש 35
מספר: 7/ 03/ 240/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות הבנייה במגרש מס' 35 על מנת לאפשר הקמת 6 יח''ד.

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת זכויות בנייה ל- 995 מ''ר מתוכם 900 מ''ר המהווים שטחים עיקריים.
2. קביעת התכליות והשימושים.
3. שינוי בקווי הבניין.
4. קביעת הוראות לתשתיות ועיצוב אדריכלי.
5. קביעת התנאים למתן היתרי בניה ושלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
שכונה 10 רחוב 13 בית מס' 35
קואורדינטה מערב מזרח- Y 579/050
קואורדינטה דרום צפון X 195/425

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100557חלק28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורהשינוי
תוכנית7/ 03/ 240/ 3שינוי בהנחיות בניה - שכונה 10 חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/10/2009תאריך פרסום: 13/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6004. עמוד: 124. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים09/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית22/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות17/09/2008תאריך פרסום: 17/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5850. עמוד: 4799. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר14/09/2008
פרסום להפקדה בעיתונים28/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/08/2008
החלטה בדיון בהפקדה03/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/11/2007
קבלת תכנית04/09/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה