מבנה מגורים במגרש 361 שכונת יעלים

תוכנית 2/ 03/ 135/ 74

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבנה מגורים במגרש 361 שכונת יעלים
מספר: 2/ 03/ 135/ 74
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת זכויות הנחיות ומגבלות בניה חדשות.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת שטחי בניה מרביים מ-86.18% ל- % 106 מתוכם % 96 עיקרי.
ב. קביעת קווי בניין לרבות קווי בניין 0.
ג. קירוי השביל במצללה -בחלקה 127.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
רח' שדרות התמרים 361
קואורדינטה X 386530
קואורדינטה Y 194980

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40010חלק7105, 127
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 135/ 18שכונת יעלים, אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 5996. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים10/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט26/06/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/06/2011
החלטה בדיון באישור תכנית07/02/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1246. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים04/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית03/11/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/10/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/10/2010
החלטה בדיון בהפקדה01/02/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/04/2009
קבלת תכנית15/03/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100207/02/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים119130/11/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000301/02/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה