מבנה מגורים במגרש 567

תוכנית 2/ 03/ 135/ 75

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבנה מגורים במגרש 567
מספר: 2/ 03/ 135/ 75
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע ותוספת זכויות ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד ממגורים ג' למגורים ב'2- השינוי נובע מעדכון לנוהלי המבא"ת.
ב. תוספת זכויות בניה.
ג. שינוי בקוי בניין צידי ואחורי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
רח' הברדלס, בית מס' 567, אילת
שכונה א'
קואורדינטה X 195250
קואורדינטה Y 386690

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40052חלק24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 135/ 18שכונת יעלים, אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/01/2011תאריך פרסום: 04/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6183. עמוד: 1943. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים30/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/11/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/11/2010
החלטה בדיון באישור תכנית11/10/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/07/2010תאריך פרסום: 08/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6105. עמוד: 3835. שנה עברית: התשע .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית11/06/2010
פרסום להפקדה בעיתונים10/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/06/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/05/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/05/2010
החלטה בדיון בהפקדה02/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/06/2009
קבלת תכנית26/04/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000911/10/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים115210/06/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000502/03/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה