מבנה מגורים במגרש 888 אילת

תוכנית 2/ מק/ 480

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבנה מגורים במגרש 888 אילת
מספר: 2/ מק/ 480
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע ותוספת זכויות ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים 3-4 קומות למגורים ב' 2 - השינוי נובע מעדכון לנוהלי המבא''ת.
ב. תוספת זכויות בניה.
ג. שינוי בקוי בניין צידי ואחורי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40025חלק9
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201102221/07/2011