מבנה מגורים ישן מאד לפי מכתב המועצה . מוצע תוספת בק. קרקע מרפסת , ממ"ד ומדרגות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 055/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מבנה מגורים ישן מאד לפי מכתב המועצה . מוצע תוספת בק. קרקע מרפסת , ממ"ד ומדרגות
מספר: 055/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התיק נדון פעמיים בישיבה לשמיעת התנגדויות ,
מבנה מגורים ישן לפי מכתב המועצה . מוצע תוספת בק . קרקע מרפסת , ממ"ד ומדרגות ובקומה א' מוצע מרפסת והול בשטח של 100 ממ"ר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיכפר יאסיףכפר יאסיף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
187חלק237
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201008703/04/2011