מבנה מגורים עם חזית מסחרית ברח' גושן מס' 48, בק. מוצקין

תוכנית ק/ 131/ י/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבנה מגורים עם חזית מסחרית ברח' גושן מס' 48, בק. מוצקין
מספר: ק/ 131/ י/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מבנה מגורים עם חזית מסחרית וחניה תת קרקעית בתחום מגרש המגורים
ובתחום חלק מהשביל להולכי הרגל.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ומסחר.
- הוספת שימוש לחנייה תת קרקעית בתחום חלק מהשביל להולכי הרגל.
- תוספת זכויות בניה ויח"ד.
- קביעת הוראות בניה למסחר ומגורים.
- קביעת הוראות לפיתוח בשטח מגרש המגורים והמסחר ובשטח השביל
להולכי רגל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהקריותקרית מוצקיןקרית מוצקיןשד גושן משה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11562חלק14, 36109
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/11/2008תאריך פרסום: 11/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5865. עמוד: 324. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים21/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2008. עיתון: הצופה.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/09/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/09/2008
החלטה בדיון באישור תכנית23/07/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3540. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית06/05/2008
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/05/2008
פרסום להפקדה בעיתונים04/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה19/09/2007
קבלת תכנית20/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/11/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה