מבנה מסחרי בשכונת הרצל - קרית מלאכ

תוכנית 18/ 02/ 102/ 81

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מבנה מסחרי בשכונת הרצל - קרית מלאכ
מספר: 18/ 02/ 102/ 81
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שטח מסחרי בשטח של 15 מ"ר כמפורט להלן:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
ב. שינוי ייעוד משטח חניה ( מגרש מס' 54 חלק) לשטח מסחרי ( מגרש מס' 54 ב').
ג. שינוי ייעוד משטח חניה (מגרש מס' 54 חלק) לשטח ציבורי פתוח ( מגרש
מס' 54 ג').
ד. קביעת שטחי הבניה המירביים בשטח מסחרי ל- 15 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ה. קביעת התכליות והשימושים.
ו. קביעת הנחיות כלליות לתשתיות.
ז. קביעת התנאים למתן היתר בניה.
ח. קביעת שלבי ביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםקרית מלאכיקרית מלאכיקרית מלאכי

תיאור המיקום:
שכונת "הרצל" מגרש מס' 54

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2413חלק54
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/07/2006תאריך פרסום: 25/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5559. עמוד: 4451. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים09/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1908. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים29/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה12/09/2005
קבלת תכנית28/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600415/05/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200501012/09/2005