מבנה מסחרי משולב במשרדים ומגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 054/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מבנה מסחרי משולב במשרדים ומגורים
מספר: 054/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מבנה מסחרי משולב במשרדים ומגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16658חלק46
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/04/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201004606/09/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201001907/04/2010