מבנה מסחרי רחוב גולדה מאיר 6 באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 117/ 81

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבנה מסחרי רחוב גולדה מאיר 6 באר שבע
מספר: 5/ 03/ 117/ 81
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים ותוספות בניה במבנה מסחרי ברח' גולדה מאיר 6, באר-שבע

עיקרי ההוראות:
שינוי לתכנית מפורטת מס' 60/117/03/5 תא שטח 2001 באזור מסחר ע"י:
1. הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ-44.81% (36,74 מ"ר) ל-100% (84 מ"ר).
2. הגדלת תכסית הקרקע המרבית מ-44.81% ל-100%.
3. שינוי בקווי הבניין .
4. שינוי הוראות בינוי לגבי גובה המבנה מ- 4.0 מ' ל- 5.1 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 177290
קואורדינטה Y 574010
רח' גולדה מאיר 6 שכ' יא', ב"ש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38131חלק108
38135חלק31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 117/ 60שינוי לתכנית מפורטת שכ' יא' רח' גולדה מאיר(קיוסק)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית28/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3538. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/03/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית23/02/2012
פרסום להפקדה בעיתונים23/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/02/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/02/2012
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/08/2011
קבלת תכנית30/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200528/05/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים136428/03/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101428/11/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה