מבנה משק - קיבוץ דביר

תוכנית 7/ 03/ 103/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבנה משק - קיבוץ דביר
מספר: 7/ 03/ 103/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשטח חקלאי ושטח לבית עלמין
על ידי שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים
בהסכמת בעלים וקביעת זכויות הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
קיבוץ דביר

גושים חלקות:
גוש: 100248/7 חלקי חלקות: 1, 3, 6, 7, 10, 11, 16
גוש: 100224 חלקי חלקות: 1, 3

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100224חלק1, 3
248001חלק1-3, 6-7, 10-11, 16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2003תאריך פרסום: 04/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5222. עמוד: 4034. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים22/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/07/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/07/2003
החלטה בדיון באישור תכנית09/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות27/02/2003תאריך פרסום: 27/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5162. עמוד: 1666. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים07/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2003. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בוולק"ח06/01/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/12/2002
החלטה בדיון בהפקדה18/11/2002
קבלת תכנית26/05/2002