מבנה משרדים - רחוב כצנלסון - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 131

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבנה משרדים - רחוב כצנלסון - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 131
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
ב. שינוי יעוד השטח מאזור למבני ציבור למסחר ומשרדים ומשטח ציבורי פתוח לחניה ציבורית.
ג. קביעת בינוי חדש להקמת מבנה למסחר ומשרדים.
ד. קביעת שטחי בניה מירביים ל- 3744 מ"ר מתוכם 2674 מ"ר שטחים עיקריים.
ה. קביעת קו בנין מירבי לבינוי המוצע.
ו. קביעת מספר הקומות המירבי כמפורט להלן: קומה אחת ממפלס רח' הרצל לשימוש מסחרי ומעליה 2 קומות לשימוש משרדים וחדרים טכניים בגג.
ז. קביעת תנאים למתן היתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
רח' הרצל פינת כצנלסון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39555חלק8, 124
39556חלק6882-83
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/01/2007תאריך פרסום: 24/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5619. עמוד: 1271. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים28/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות17/07/2006תאריך פרסום: 17/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5553. עמוד: 4225. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים09/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה11/04/2005
קבלת תכנית13/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600923/10/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים64227/07/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500411/04/2005