מבנה צמוד קרקע במגרש מס' 180 שכונת שחמון

תוכנית 2/ 02/ 101/ 118

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מבנה צמוד קרקע במגרש מס' 180 שכונת שחמון
מספר: 2/ 02/ 101/ 118
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת זכויות ומגבלות בניה חדשות.

עיקרי ההוראות:
1. תוספת זכויות בניה - מותר 200 מ''ר, תוספת 75 מ''ר למותר - סה''כ 275 מ''ר עיקרי.
2. שינוי תכסית ל- 160 מ''ר - תוספת של 10 מ'''ר למותר, 150 מ''ר.
3. חניה עם מצללה - מותר - 15 מ''ר בקו בניין 0, מוצע - 30 מ''ר בקו בניין קדמי 0, ובגובה עד 2.20 מ'.
4. תותר בנית בריכה וחדר מכונות בקו בנין תת קרקעי של 1 מטר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
משעול התות 2, רובע 4, שחמון, אילת
קואורדינטה X 193700
קואורדינטה Y 384150

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40084חלק49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101/ 73תכנית מתאר לאזור שחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים14/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2011. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 5996. שנה עברית: התשעא .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט26/06/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/06/2011
החלטה בדיון באישור תכנית07/02/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 967. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים07/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/11/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/10/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/09/2010
החלטה בדיון בהפקדה05/07/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/05/2010
קבלת תכנית16/03/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100207/02/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים119130/11/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001005/07/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה