מבנה צמוד קרקע במגרש 213, שכונת שחמון רובע 4

תוכנית 2/ 03/ 235/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבנה צמוד קרקע במגרש 213, שכונת שחמון רובע 4
מספר: 2/ 03/ 235/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת זכויות ומגבלות בניה חדשות

עיקרי ההוראות:
1. תוספת זכויות בניה ? 105 מ"ר עיקרי לקיים ? סה"כ 335 מ"ר ,30 מ"ר שרות.
2. תוספת תכסית 20 מ"ר. מאושר 150 מ"ר, מוצע 170 מ"ר.
3. שינוי קו בניין קדמי נקודתי .
4. שינוי רום גובה לגג שטוח: מאושר- 7.0 ,מוצע- 7.90 מטר.
5. פתרון החניה יהיה באופן של חניה מוצללת בתוך גבול המגרש כחלק משטחי המצללה המותרים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתמשעול עינב

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 193850
קואורדינטה Y 384050

משעול עינב 10 ,רובע 4 ,שחמון ,אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40084חלק20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101/ 73תכנית מתאר לאזור שחמוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6052. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/08/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/10/2010
קבלת תכנית10/08/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100825/07/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה