מבנה צמוד קרקע במגרש 274 שכונת שחמון רובע 6 אילת

תוכנית 2/ 03/ 214/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבנה צמוד קרקע במגרש 274 שכונת שחמון רובע 6 אילת
מספר: 2/ 03/ 214/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת זכויות ומגלבות בניה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי קו בניין לבריכה וחדר מכונות בגבול עם מגרש שכן ל- 1 מטר לבריכה ולחדר מכונות אמושר 2 מ'.
2. תותר בניית חללים כפולים באזורים הציבוריים.
3. תוזספת זכויות בניה למגרש - 50 מ''ר עיקרי למצב המאושר, מאושר 180 מ''ר.
4. תוספת שטח לקומה התחתונה מאושר - 40 מ''ר לשרות וחניה, תוספת עיקרי 100 מ''ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתדרך הבשמים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40129חלק149184
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 214שכונת שחמון- רובע 6שינוי
תוכנית2/ מק/ 417רובע 6 שכונת שחמון אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/01/2012
קבלת תכנית22/12/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200423/04/2012