מבנה צמוד קרקע במגרש 296 שכונת שחמון רובע 6 אילת

תוכנית 2/ 03/ 214/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבנה צמוד קרקע במגרש 296 שכונת שחמון רובע 6 אילת
מספר: 2/ 03/ 214/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת זכויות ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי קו בניין תת קרקעי למטרת בריכה וח. מכונות בלד, 1 מ' מקו מגרש, מאושר 2 מ'.
2. תוספת זכויות בניה מאושר 180 מ''ר תוספת 180 מ''ר עיקרי, סה''כ 360 מ''ר מתוכם 80 מ''ר לקומה מתחת ל- 0.00.
3. בניית קומה מתחת ל- 0.00.
4. מרפסת מעל החניה המקורה בקו בניין 0.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתדרך הבשמים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40129חלק108
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 214שכונת שחמון- רובע 6שינוי
תוכנית2/ מק/ 417רובע 6 שכונת שחמון אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/07/2012
קבלת תכנית31/05/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201201024/09/2012