מבנה צמוד קרקע במגרש 647 בבאר אורה

תוכנית 12/ מק/ 518

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבנה צמוד קרקע במגרש 647 בבאר אורה
מספר: 12/ מק/ 518
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
שינוי קו בניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותבאר אורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39129חלק141167
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 02/ 164יישוב קהילתי באר - אורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/08/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201204912/08/2012