מבנה תעשיה דו קומתי + ממ"מ וגדרות

בקשה ועדה מקומית 003/ 41/ 17/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור הקלה מתכנית
שם: מבנה תעשיה דו קומתי + ממ"מ וגדרות
מספר: 003/ 41/ 17/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מבנה תעשיה דו קומתי + ממ"מ + גדרות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהגלילית - מחוז חיפהמרחב תכנון מחוזי-חיפהקיסריה .
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10658חלק
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200501307/09/2005