מבני גזית

ישות כללית שלביות/ תא/ 2719

זיהוי ומאפיינים
סוג: שינוי שלביות סעיף 145(ג)
שם: מבני גזית
מספר: שלביות/ תא/ 2719
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי שלביות בזרוע הצפונית של המע"ר
1. הבטחת ביצוע לולאת וולבלסקי ודרך שירות מזרחית כתנאי להיתר בניה.
2. ביצוע הנ"ל הינו תנאי לטופס אכלוס.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה09/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'8909/01/2012