מבני משק ומלאכה תל עדשים

תוכנית ג/ 12017

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מבני משק ומלאכה תל עדשים
מספר: ג/ 12017
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הסבת שטח ומבני משק קיימים (חקלאי) ליעודי מלאכה זעירה.
ב. הסדרת דרכים לתנועה מוטורית ולהלכי רגל.
עפ"י המלצות משרד החלקאות (דו"ח "קדמון").

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלתל עדשים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18642חלק11, 271, 24, 108
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה11/01/2001
קבלת תכנית24/07/2000