מבני משק מולדת

תוכנית ג/ 13022

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מבני משק מולדת
מספר: ג/ 13022
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע מחקלאות למבני משק ומתקן הנדסי.
2. קביעת ופרוט התכליות המותרות.
3. קביעת הוראות בניה.
4. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
5. קביעת הנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועמולדת בני ברית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23211חלק13-15, 19-20, 26-27, 32-33
23212חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4806מושב שתופי מולדתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/04/2004תאריך פרסום: 22/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5292. עמוד: 2713. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים02/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/03/2004
החלטה בדיון באישור תכנית24/11/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות10/07/2003תאריך פרסום: 10/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5205. עמוד: 3429. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים04/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2003. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/06/2003
החלטה בדיון בוולק"ח07/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה26/06/2002
קבלת תכנית10/02/2002